Παρακολούθηση του Σακχαρώδη Διαβήτη

  

 

Η επιτυχημένη ρύθμιση του Σακχαρώδη Διαβήτη προϋποθέτει:

1. Καθορισμό ατομικών στόχων σακχάρου και τακτικό αυτοέλεγχο (συχνές αυτομετρήσεις).


2. Συμμόρφωση στις οδηγίες σχετικά με τον υγιεινό τρόπο ζωής, τήρηση του διαιτολογίου και σωστή εφαρμογή της φαρμακευτικής αγωγής.


3. Τακτικές (ανά 2-3 μήνες) επισκέψεις στο Διαβητολογικό Ιατρείο. 

 

  

Ποιοι είναι οι στόχοι στη ρύθμιση του Σακχαρώδη Διαβήτη;

 

Η ρύθμιση του Σακχαρώδη Διαβήτη θεωρείται εξαιρετική όταν:


√ 1. Το σάκχαρο στο αίμα σου είναι σε αποδεκτά επίπεδα:

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ:


√ 2. Η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη στο αίμα σου είναι σε αποδεκτά επίπεδα:

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ:

Η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (ή HbA1c, όπως συνήθως γράφεται εν συντομία) είναι μια πολύ χρήσιμη εξέταση στο αίμα, η οποία αντικατοπτρίζει τον μέσο όρο του σακχάρου στο αίμα σου κατά τους προηγούμενους 2 - 3 μήνες. Ο προσδιορισμός της ανά τακτά χρονικά διαστήματα βοηθά σημαντικά στην παρακολούθηση της ρύθμισης του σακχάρου.

 

√ 3. Δεν εμφανίζεις πολύ χαμηλές τιμές σακχάρου (υπογλυκαιμίες), ούτε μεγάλες
διακυμάνσεις από ημέρα σε ημέρα.
 

√ 4. Το βάρος σου διατηρείται σε κανονικά επίπεδα.

 

√ 5. Δεν εκδηλώνεις επιπλοκές του Σακχαρώδη Διαβήτη.

 

 

Γιατί χρειάζομαι τις συχνές μετρήσεις του σακχάρου;

 

Με τις τακτικές αυτομετρήσεις και καταγραφές του σακχάρου σου δίνεται η δυνατότητα:

1. Να ελέγχεις τις διακυμάνσεις του σακχάρου και να προλαβαίνεις τις επιπτώσεις από τις πολύ υψηλές ή τις πολύ χαμηλές τιμές γλυκόζης στο αίμα σου.

2. Να ελέγχεις της αποτελεσματικότητα της φαρμακευτικής θεραπείας σου ώστε να γίνονται οι κατάλληλες αναπροσαρμογές όταν χρειάζονται.

3. Να αντιλαμβάνεσαι της επίδραση που έχουν στη μεταβολή του σακχάρου σου οι διάφορες τροφές, καθώς και οι σωματικές δραστηριότητες.

 

Για όλους αυτούς τους λόγους, οι μετρήσεις είναι χρήσιμο να γίνονται συχνά και σε διαφορετικές ώρες της ημέρας. Καλό είναι να υπάρχουν ενδεικτικές μετρήσεις πριν αλλά και μετά από τα όλα γεύματα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις δυσρύθμιστου σακχάρου μπορεί να χρειαστούν προσδιορισμοί της γλυκόζης ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μπορείς να συζητήσεις με τον γιατρό σου την απαιτούμενη συχνότητα των μετρήσεων για τη δική σου περίπτωση. Να θυμάσαι πάντα να καταγράφεις τις μετρήσεις σου και να τις έχεις μαζί σου σε κάθε σου επίσκεψη στο Διαβητολόγο σου.