Αντιμετώπιση επιπλοκών Σακχαρώδη Διαβήτη

  

 

Ο αρρύθμιστος Σακχαρώδης Διαβήτης έχει ως αποτέλεσμα μετά από χρόνια την πρόκληση βλαβών στο τοίχωμα των μικρών και μεγάλων αιμοφόρων αγγείων όλου του σώματος. Έτσι, αν το σάκχαρο παραμένε συνεχώς σε υψηλά επίπεδα μπορούν να εμφανισθούν ζημιές σε διάφορα όργανα, όπως στην καρδιά, στους νεφρούς, στα μάτια, στο δέρμα και στα νεύρα.

 

 

Μπορώ να αποφύγω τις μακροχρόνιες επιπλοκές του Σακχαρώδη Διαβήτη;

 

Η καλή ρύθμιση του Σακχαρώδη Διαβήτη ουσιαστικά περιορίζει στο ελάχιστο τις μακροχρόνιες επιπλοκές που οφείλονται στο υψηλό σάκχαρο. Πέρα όμως από την ρύθμιση του Σακχαρώδη διαβήτη, θα πρέπει:

1. Να αντιμετωπίσεις παράλληλα όλες τις συνυπάρχουσες καταστάσεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στα τοιχώματα των αγγείων σου:

 

 

2. Να κάνεις σε τακτική βάση τους προληπτικούς ιατρικούς ελέγχους προκειμένου να εντοπισθούν έγκαιρα σε αρχικό στάδιο και έτσι να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικότερα οι πιθανές βλάβες στα ευαίσθητα όργανα του σώματός σου. Το συνιστώμενο πρόγραμμα τακτικού προληπτικού ελέγχου περιλαμβάνει:

 

 

Οι παραπάνω προληπτικές εξετάσεις μπορούν να γίνουν και με μεγαλύτερη συχνότητα αν κριθεί σκόπιμο από τον γιατρό σου.